Haelvoet blog

Design, nieuws en inspiratie

24-06-14 Innovatie
Ouderen zijn niet van gisteren…


… dus laat onze ouderenzorg dat ook niet zijn. Haelvoet is partner in de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen. De proeftuin richt zich op het stimuleren van innovatie in de ouderenzorg, een noodzaak om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de vergrijzing.


Haelvoet is verbonden aan de deelproeftuin AIPA (Ageing in Place) in Aalst. Deze proeftuin legt met het project Pro DoMO de focus op waardig ouder worden in de eigen leefomgeving .Pro DoMO bestaat uit 2 soorten woningen:

    - Proefwoningen : aan 40 bestaande woningen in Aalst worden minimale infrastructuuraanpassingen uitgevoerd en uitgetest door de bewoners.

    - Doorgroei- en demowoning : Innovatieve technieken worden gebruikt in 2 nieuw te realiseren woningen. Enerzijds is er een doorgroeiwoning, waar een jong gezin kan blijven wonen tot hun oude dag. Anderzijds wordt er ook een betaalbare mediorenwoning gebouwd voor vijftigplussers.

Beide woningen zullen bewoond blijven ook na het project zodat de functionaliteit van materialen en technieken ook op lange termijn kan worden getest.

Het Pro DoMO project is voor Haelvoet een uitgelezen kans om ervaringen uit te wisselen en onze producten verder te laten evolueren.

Meer info: http://www.zorgproeftuinen.be/nl/content/pro-domo-proef-doorgroei-en-demowoning