Haelvoet blog

Design, nieuws en inspiratie

23-04-18 Bedrijfsnieuws
Haelvoet versterkt arbeidsorganisatie met steun van ESF


Haelvoet werd geselecteerd door het ESF (Europees Sociaal Fonds) om een project te realiseren waardoor energie en betrokkenheid in de organisatie behouden en verhoogd wordt.


Bedoeling is om tot een organisatiekanteling te komen waarbij medewerkers binnen zelfsturende teams tewerkgesteld worden. Zo worden zij meer betrokken bij de gang van zaken en kunnen ze meer beslissingen zelf nemen waardoor onze klanten een nog betere service krijgen.
Zo wordt Haelvoet een innovatieve arbeidsorganisatie die zorgt voor mensen, medewerkers en klanten.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert met Vlaamse en Europese steun in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.(meer info: https://www.esf-vlaanderen.be)