Haelvoet blog

Design, nieuws en inspiratie

03-04-18 Bedrijfsnieuws
Haelvoet zet in op kwaliteit en veiligheid: ISO 13485


Haelvoet is sinds februari 2018 trotse houder van het ISO 13485 certificaat (kwaliteitssysteem voor medische hulpmiddelen).


Haelvoet onderging zowel een documentaudit als een implementatieaudit uitgevoerd door de Duitse certificatie-instelling TÜV-SUD. Onder begeleiding van onze kwaliteitsmanager keken de auditors of het opgezette systeem volledig voldeed aan de eisen van ISO 13485:2016. Het rapport van de certificatie-audit was positief en TÜV-SUD besloot daarop dat Haelvoet voorgedragen kon worden voor certificatie.

De ISO 13485 certificatie is uiteraard geen eindpunt voor Haelvoet. We hebben zonet met succes de hercertificatie van de ISO 9001 en ISO 14001 afgerond, deze normen voor respectievelijk kwaliteitsmanagement en milieumanagement behaalde Haelvoet reeds in het verleden. Deze certificaten zijn belangrijke stappen naar het systematisch en efficiënt verbeteren van onze organisatie, de processen, de producten en de diensten om zo onze klanten een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.